Partneri

 

Našim stálym partnerom pri výstavbe a realizácii developerských projektov je stavebno-obchodná spoločnosť:

STAV-TRADE, spol. s r.o.

Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava

Tel.č. 02/49103413

 

ktorá vykonáva komplexné vyhotovenie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných, stavieb, inžiniersku činnosť, výkon činnosti stavebného dozoru a stavbyvedúceho, poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti stavebníctva.