Bytový dom STAV–TRADE na Tomášikovej ulici v Bratislave

O projekte

SBDKREDIT odovzdal do užívania vlastníkom 18 bytov, podnikateľské priestory a garáže. Pridanou hodnotou domu je uzavorený dvor s možnosťou parkovania. V blízkosti sa nachádza kompletná ponuka možností na využitie voľného času, športovanie či nákupov.