Bytový dom „E“ na Papraďovej ulici v Bratislave

O projekte

Bytový dom „E" na Papraďovej ulici v Bratislave, ktorý rozšíril bytový komplex na uliciach Papraďová - Ľanová - Tomášikova o 31 bytov, 611m2 podnikateľských priestorov a podzemné garáže.