Bytové domy na Mierovej ulici a Radničnom nám. v Bratislave

O projekte

Ich postavenie podmienila vzájomná spolupráca  s Mestskou časťou Ružinov za účelom výstavby a dokončenia rozostavaných objektov. Obytný komplex ponúkol široké spektrum bytov od 1-izbových až po 5-izbové. Medzi jednotlivými blokmi vznikla oddychová zóna s množstvom zelene určená pre obyvateľov.  Prínosom dokončenia  objektov bolo aj rozšírenie infraštruktúry v danej lokalite.Dokončených a do užívania vlastníkom bolo odovzdaných 168 bytov a 3 objekty podzemných garáží.